1- Zorunlu bir durum olmadıkça aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?  
A-) Park etmenin yasak olduğu yerlerde duraklama yapmak
B-) Duraklamanın yasak olduğu yerlerde durmak
C-) Eğimli yol kesimlerinde durmak, duraklamak ve park etmek
D-) Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürmek

2- Aşağıdakilerden hangisi cezayı gerektiren bir trafik suçudur?  
A-) Bir tehlike karşısında veya verilen talimat gereğince yavaşlamak ve durmak
B-) Güvenlik nedeni veya verilen bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ve ani yavaşlamak
C-) Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, karşıya geçenler olmadığı halde yavaşlamak
D-) Demiryolu geçitlerinde yaklaşıldığında, demiryolundan gelen araç olmadığı halde yavaşlamak

3- Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürme sayılır?  
A-) Su, çamur ve benzerlerini sıçratarak, korkutarak ve şaşırtarak araç sürmek
B-) Bir tehlike karşısında korna çalmak, fren yapmak, sağa ve sola kaçmak
C-) Hız sınırını aşmak, trafik kısıtlama ve yasaklarına uymamak
D-) Aracın radyosunu, teyp ve pikabını fazla açmak

4- Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökerek, keyfi veya kasıtlı davranışlarda bulunmak suretiyle, yaya ve taşıt trafiğinin seyir emniyetini ihlal ederek veya tehlikeye düşürerek araç sürülmesi aşağıdaki suçlardan hangisi sayılır?  
A-) Aracın trafikten men edilmesi
B-) Tedbirsiz ve saygısız araç sürme
C-) Meslek ve sanatta acemilik
D-) Sürücünün araç kullanmaktan men edilmesi

5- Araçtaki kornanın aşağıdaki hangi hallerden hangisinde kullanılması zorunludur?  
A-) Görüşün yetersiz olduğu kavşak, tepe üstü ve dönemeçlere yaklaşırken gelişi haber vermek için
B-) Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin harekete hazırlanmasını sağlamak için
C-) Dönüş sırasında, karşıya geçen yayaların, taşıt yoluna girmelerini önlemek için
D-) Varsa bisiklet yolundaki bisikletlilerin taşıt yoluna girmelerini önlemek için

6- Araçlardaki kornanın aşağıdaki hallerden hangisinde kullanılması yasaktır?  
A-) Taşıt yoluna giren yayaları ve hayvanları ikaz için
B-) Karşı yönden gelen aracın şerit tecavüzüne bulunması halinde
C-) Gereksiz yere veya gereğinden uzun ve ayarsız olarak kullanılması halinde
D-) Gereğinde karayolunu kullananları ikaz etmek için

7- Geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlardaki ses cihazlarının diğer araçlara takılıp kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?  
A-) Aracın yaralı veya acil hasta taşıması durumunda kullanılabilir
B-) Aracın özel hizmetlerde kullanılması durumunda kullanılabilir
C-) Aracın arızalanıp kalan diğer araçları çekmesi halinde kullanılabilir
D-) Hiçbir şekilde takılamaz ve kullanılamaz

8- Pikap, teyp ve benzeri cihazların, aşağıdaki araçlardan hangisinde bulundurulması yasaktır?  
A-) Dolmuş otomobilleri ile kamu hizmeti taşıması yapan minibüslerde
B-) Taksi otomobilleri ile kamu hizmeti yapan özel otomobillerde
C-) Kamu hizmeti yapan kamyon türü araçlarla resmi araçlarda
D-) Lastik tekerlekli traktörlerle, özel amaçlı taşıtlarda

9- Pikap, teyp ve benzeri cihazlar otobüslerin neresinde bulundurulabilir?  
A-) Sürücünün kullanmaması şartıyla denetim esnasında kolayca görülebilecek bir yerde
B-) Hizmetlinin kullanamayacağı bir yerde
C-) Sürücünün kullanmayacağı bir yerde
D-) Yolcuların kullanamayacağı bir yerde

10- Aracınıza hoperlör takmak istediğinizde nereden izin almak zorundasınız?  
A-) Çevre Sağlığı Teşkilatından
B-) Trafik Tescil Şube ve Bürolarından
C-) Mahalli İdarelerden
D-) Belediye Zabıta Müdürlüğünden

11- Otoyollara girerken hangi şeridi kullanmak zorunludur?  
A-) En sağ şeridi
B-) Ortadaki şeridi
C-) Hızlanma şeridi
D-) Yavaşlama şeridi

12- Otoyollarla ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?  
A-) Duraklamak, park etmek, geri gitmek ve geriye dönmek
B-) İmal hızı saatte 40 kilometre üzerinde olan araçlarla girmek
C-) Römorklu, yarı römorklu ve tehlikeli madde taşıyan araçlarla girmek
D-) Çekici, kurtarıcı kamyon türü araçlarla girmek

13- Otoyoldan çıkarken hangi şeridin kullanılması zorunludur?  
A-) Yavaşlama şeridinin
B-) Hızlanma şeridinin
C-) Emniyet şeridinin
D-) Bağlanma şeridinin

14- Otoyolda seyrederken altına inilmemesi gereken hız sınırına ne denir?  
A-) Mecburi azami hız
B-) Mecburi asgari hız
C-) Mecburi ihtiyari hız
D-) Otoyol seyir hızı

15- Hangi tür araçlarda emniyet kemerleri bulundurulması ve kullanılması zorunludur?  
A-) Otomobil ve tescilde otomobil gibi işlem gören arazi taşıtlarında ve minibüslerde
B-) Otobüslerle resmi plakalı otomobillerde
C-) Arazi taşıtlarıyla otomobil ve kamyonetlerde
D-) Kamyon, çekici ve özel amaçlı taşıtlarda

16- Otomobil ve tescilde otomobil gibi işlem gören arazi taşıtlarında ve minibüslerde ön koltuklarda kaç yaşından küçük çocukların taşınması yasaktır?  
A-) 6
B-) 8
C-) 10
D-) 12

17- Motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüleri ile yolcularının, ne tür bir koruyucu tertibat kullanmaları zorunludur?  
A-) Sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı
B-) Sürücülerin koruma gözlüğü, yolcuların koruma başlığı
C-) Sürücülerin koruma başlığı, yolcuların koruma gözlüğü
D-) Yolcuların ve sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü

18- Aşağıdaki taşıtlardan hangisinde sürücülerin ve yolcuların sigara içmesi yasaktır?  
A-) Özel otomobillerde
B-) Resmi taşıtlarda
C-) Toplu taşıma taşıtlarında
D-) İtfaiye araçlarında

19- Seyir halindeki sürücülerin aşağıdaki cihazlardan hangisini kullanmaları yasaktır?  
A-) Radyo, teyp ve benzeri müzik cihazlarını
B-) Havalandırma ve ısıtma cihazlarını
C-) Cep ve araç telefonlarıyla benzeri haberleşme cihazlarını
D-) Sigara çakmağı ile kül tablası

20- Aracınıza radyo, görüntü cihazı, telsiz, telefon, telgraf ve benzeri cihaz takmak isterseniz ne yaparsınız?  
A-) Gerekenler için ruhsatname alınır
B-) Başkalarını rahatsız etmemeye dikkat ederim
C-) Bu cihazları faturalarıyla birlikte alırım
D-) Bu cihazları aracıma takmamaya çalışırım

21- Görüntü cihazlarının hangi araçlara takılması ve kullanılması yasaktır?  
A-) Resmi plakalı otomobillerle, özel amaçlı taşıtlara
B-) Kamu hizmeti yolcu taşımacılığı yapan araçlara
C-) Kamyon, kamyonet ve çekici gibi araçlara
D-) Tarım kesiminde kullanılan araçlarla iş makinelerine

22- Motosiklet ve motorlu bisiklet yolcuları aşağıdakilerden hangisini kullanmak zorundadır?  
A-) Koruma başlığı
B-) Koruma gözlüğü
C-) Koruma eldiveni
D-) Koruma kemeri